Museu d’Historia de Catalunya (1998)

Announcement Date: 1 enero, 1998

“Escolta, Espanya – Catalunya i la crisi del 98”, Generalitat de Catalunya, Barcelona.